top of page

Vertrouwenspersoon

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Vertrouwenspersoon Natare

Diana Prinsen

Tel: 06 30623628

Contact VCP van de KNZB:

Jorina Vergeer en Petra van den Hoek

email: vcp@knzb.nl

telefoonnummer: 030 - 751 3228.

DOCUMENTEN

Vertrouwenscommissie

Richtlijnen leiders en aanvoerders

Richtlijnen m.b.t. Pesten

Gedragsregels leden 

Aannamebeleid vrijwilligers

Procedure m.b.t. diefstal

Gedragsregels sexuele intimidatie 

Richtlijnen jeugleiders

bottom of page